Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universității SpiruHaret din București a fost autorizată să funcționeze ca unitate de învățământ superior prin H.G.568/1995. Din 2002, este acreditat prin H.G.944/2002 și apoi reconfirmat, ultima dată prin H.G. 433 din 2022.

Facultatea poate înscrie 50 de studenți în fiecare an.

Programul de Medicină Veterinară este în limba română. Studenții străini pot aplica pentru admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară după finalizarea unui an pregătitor de limba română.

Facultatea de Medicină Veterinară are o durată de ciclu de învățământ de 6 ani (inclusiv licență și master), conform H.G. 1477/2003 – studii cu frecvență, care îndeplinește în totalitate cerințele Directivei CE 36/2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. . Fiecare an de studiu este prevăzut cu 60 de credite, iar numărul total de credite transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de 360.

Programul de Medicină Veterinară oferă viitorilor absolvenți posibilitatea de a lucra în domenii precum sănătatea animală, sănătatea publică, protecția consumatorilor și a mediului, creșterea animalelor, siguranța alimentelor umane, relațiile comerciale și menținerea echilibrului ecologic. De asemenea, pot oferi consultanță veterinară de specialitate cu privire la animalele de companie și animalele de închiriat, precum și bunăstarea animalelor și protecția mediului.

Absolvenții care dețin titlul de medic veterinar se pot înscrie în diferite asociații/asociații profesionale în calitate de membri titulari și se pot înscrie și în Colegiul Medicilor Veterinari pentru a obține dreptul de a exercita profesia.

Diplomele eliberate la absolvirea Facultății de Medicină Veterinară sunt recunoscute în Uniunea Europeană conform Directivei 2005/36/CE cu modificările și completările ulterioare privind recunoașterea calificărilor profesionale.