Regulament privind activitatea profesională a studenților

anul 2022-2023

anul 2020-2021

anul 2019-2020

anul 2018-2019

anul 2017-2018

anul 2016-2017

Taxa scolarizare

Taxe si modalitati de plata an 2021-2022

Taxe si modalitati de plata an scolar 2020-2021

Nou taxe on-line

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.