Decan  

Prof.univ.dr. Turcu Dănuț

Consiliul Facultății 

Prof.univ.dr.Bergheș Carmen         Membru 
Lector univ.dr. Grigorescu Paul      Membru 
Radu Magdalena                           Studentă
Ursaci Alexandra                           Studentă