Decan  

Prof.univ.dr. Turcu Dănuț

Consiliul Facultății 

Conf.univ.dr. Pârvu Monica            Membru 
 Lector univ.dr. Băcescu Bogdan   Membru 
 Dinculescu Cristina - Gabriela       Studentă
 Tudorache Gabriela                       Studentă