Decan  

Conf.univ.dr. Simion Violeta Elena

 

Consiliul Facultății 

Prof univ.dr. Turcu Dănuț                Decan
Prof.univ.dr.Bergheș Carmen         Membru 
Lector univ.dr. Grigorescu Paul      Membru 
Radu Magdalena                            Studentă
Ursachi Alexandra                          Studentă