Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Facultatii

 • Lector univ. dr. Coman Ana Maria - preşedinte
 • Lector univ. dr. Belous Mădălina  – membră
 • Lector univ. dr. Călin Victor – membru
 • Năcreală Anda-Andreea,  studentă  – membră
 • Dr. Bercaru Nicolae, angajator – membru

Comisia de Audit Intern

 • Lect. univ. Dr. Badic Elena –Luiza      auditor sef
 • Lect. univ. Dr. Lescai Daniel                membru  
 • Lect. univ. Dr. Sallay Arpad                 membru  

Comisia de Etică a Cercetării

 • Lector univ.dr. Bercea Livia      presedinte              
 • Prof.univ.dr. Berghes Carmen   membru                   
 • Lector univ.dr. Badic Luiza        membru

Comisia de Etică

 • Conf.univ.dr.Andronie Ioana
 • Conf.univ.dr. Amfim Adriana
 • Lector univ. dr. Băcescu Bogdan

 Comisia de consiliere si orientare in cariera

 • Lector univ.dr. Zvorăşteanu Raluca  presedinte
 • Lector univ.dr. Sallay Arpad              membru
 • Lector univ.dr. Grigorescu Paul         membru

Responsabil cu promovarea ofertei educaţionale

 • Lector univ.dr. Belous Mădălina