Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Facultatii

 • Lector univ. dr. Amfim Adriana  – preşedinte
 • Lector univ. dr. Belous Mădălina  – membru
 • Lector univ. dr. Călin Victor – membru
 • Lector univ. dr. Cucă Daniel – membru
 • Lector univ. dr. Tuodr Laura – membru
 • Maghercă Mihaela,  studentă anul VI, program de studii Medicină Veterinară/forma de învățământ IF – membru
 • Dr. Iordănescu Monica, angajator – membru

Comisia de Audit Intern

 • Lect. univ. Dr. Badic Elena –Luiza       auditor sef
 • Lect. univ. Dr. Grigorescu Paul          membru  
 • Lect. univ. Dr. Sallay Arpad                 membru  

Comisia de Etică a Cercetării

 • Prof.univ.dr. Bergheș Carmen                  președinte
 • Prof.univ.dr. Turcu Dănuț                          membru
 • Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina       membru