Director Departament:
Prof.univ.dr.Bergheș Carmen

Membrii Consiliului Departamentului
Conf. univ. dr. Simion Violeta Elena
Lector univ. dr. Călin Victor