Director Departament:
Conf.univ.dr. Amfim Adriana

Membrii Consiliului Departamentului

Lector univ. dr. Călin Victor

Lector univ. dr. Păun Livia