Centru de cercetare - VETSCIENCE

Regulament Centru de cercetare VETSCIENCE

Link Vetscience

Evenimente Științifice 2018-2019

Sesiunea stiintifica USH - Facultatea de Medicina Veterinara 16 Mai 2019

Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii

Plan strategic de cercetare 2014 - 2020

Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică în derulare

Contracte, proiecte, teme de cercetare FMV 2012-2017

Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor

Institutii cu care colaboram

Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi

2012-2017

2018

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

Lista articole cadre didactice 2012-20172018

Lista articole citate 2012-2017