Centru de cercetare - VETSCIENCE

Eveniment 2020

Regulament Centru de cercetare VETSCIENCE

Link Vetscience

Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii

Plan strategic de cercetare 2014 - 2020

Planul anual de cercetare al facultăţii

Plan anul 2021

Plan anul 2020

Plan anul 2019

Plan anul 2018

Plan anul 2017

Plan anul 2016

Plan anul 2015

Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi

anul 2020

anul 2019

anul 2018

perioada 2012-2017

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

 

Articole cadre didactice:  2012-2017; 2018; 20192020;

Articole citate: 2012-2017; 2018; 20192020

Analele Spiru Haret - seria Medicina Veterinara

Analele Universitatii Spiru Hartet - seria Medicina veterinara