Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universităţii SpiruHaret din Bucuresti, a fost autorizată să funcţioneze ca unitate de învăţământ superior prin H.G. 568/1995.  Din anul 2002 este acreditată prin H.G.944/2002 şi apoi reconfirmată, ultima data prin H.G. 433 din 2022. Facultatea poate să înscrie 50 de studenți în fiecare an. 

Facultatea de Medicină Veterinară are o durată a ciclului de învăţământ de 6 ani (licență și master inclus), conform H.G. 1477/2003 – învăţământ de zi, care răspunde pe deplin cerinţelor Directivei CE 36/2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Fiecare an de studiu este prevăzut cu 60 de credite, iar numărul total de credite transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de 360.

 

Diplomele eliberate la absolvirea Facultății de Medicină Veterinară sunt recunoscute în Uniunea Europeană conform Directivei 2005/36/CE cu modificările și completările ulterioare privind recunoașterea calificărilor profesionale

 

Obiectivul principal al Programului de studii de licență constă în formarea de medici veterinari care să activeze în domeniile:

- apărării sănătății animalelor,

- igienei alimentelor de origine animală și al sănătății publice,

- cercetarea științifică,

- asistența medicală veterinară,

- manager în unități cu profil medical-veterinar și zootehnie,

- inspecția sanitară-veterinară,

- în combaterea infecundității la animale,

- farmacie și marketing farmaceutic veterinar.

 

Facultatea dispune de laboratoare pentru lucrările practice ale studenţilor, un laborator de cercetare pentru activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice și a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, de Clinici veterinare universitare pentru animale de companie și pentru animale de renta. Desfășurarea activităților clinice, a lucrărilor practice pentru inspecția și expertiza produselor de origine animală și stagiile de practică de specialitate ale studenților, se realizează în CSV-uri, ferme, abatoare, unități de procesare a cărnii, laptelui, mierii, peștelui etc., pentru care sunt încheiate contracte de colaborare (peste 40 de agenți economici). 

La absolvirea facultăţii, tinerii obţin titlul de doctor medic veterinar. 

Screenshot 5