CENTRUL DE EDUCAȚIE ȘI CERCETARE PENTRU ANIMALE SĂLBATICE C.E.C.A.S./ WILDLIFE EDUCATION AND RESEARCH CENTER – W.E.R.C. funcționează ca structură specializată cu atribuții în dezvoltarea cercetării științifice în medicină veterinară, cu specializare pe animalele sălbatice,  precum și în translatarea rezultatelor cercetării prin intermediul unor noi servicii sau produse. Structura se află în subordinea directă a Facultății de Medicină Veterinară.

Centrul își propune implicarea cadrelor didactice, a studenților din Facultatea de Medicină Veterinară, a cercetătorilor şi a tuturor persoanelor interesate în activitatea practică, de cercetare și diseminare a cunoștințelor și abilităților în domeniul medicinei veterinare și al managementului animalelor sălbatice și, în acest sens, să promoveze sănătatea, bunăstarea, creșterea și conservarea animalelor sălbatice, respectând în același timp cele mai înalte standarde ale eticii profesionale.