ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2019 INCLUSIV.

 

Diplomele eliberate la absolvirea Facultății de Medicină Veterinară sunt recunoscute în Uniunea Europeană conform Directivei 2005/36/CE cu modificările și completările ulterioare privind recunoașterea calificărilor profesionale

Facultatea de Medicină Veterinară a fost organizată în cadrul Universităţii ,,SpiruHaret” şi autorizată să funcţioneze ca unitate de învăţământ superior prin H.G. 568/1995. În anul 2002, aceasta a fost acreditată prin H.G.944/2002 şi reconfirmată prin H.G. 140/2017. Facultatea poate să înscrie 50 de studenți în fiecare an. 

Facultatea de Medicină Veterinară are o durată a ciclului de învăţământ de 6 ani (licență și master inclus), conform H.G. 1477/2003 – învăţământ de zi, care răspunde pe deplin cerinţelor Directivei CE 36/2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Fiecare an de studiu este prevăzut cu 60 de credite, iar numărul total de credite transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de 360.

 

Obiectivul principal al Programului de studii de licență, constă în formarea de medici veterinari care să activeze ca specialisti în domeniile:

- apărării sănătății animalelor,

- igienei alimentelor de origine animală și al sănătății publice,

- cercetarea științifică,

- asistența medicală veterinară,

- specialist sau manager în unități de profil medical-veterinar și zootehnie,

- inspecția sanitară-veterinară,

- specialist în combaterea infecundității la animale,

- farmacie și marketing farmaceutic veterinar.

 

Facultatea dispune de laboratoare pentru lucrările practice ale studenţilor, un laborator de cercetare pentru activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice și a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, de Clinici veterinare universitare pentru animale de companie și pentru animale de renta. Desfășurarea activităților clinice, a lucrărilor practice pentru inspecția și expertiza produselor de origine animală și stagiile de practică de specialitate ale studenților, se realizează în CSV-uri, ferme, abatoare, unități de procesare a cărnii, laptelui, mierii, peștelui etc., pentru care sunt încheiate contracte de colaborare (peste 40 de agenți economici). 

La absolvirea facultăţii, tinerii obţin titlul de doctor medic veterinar. 

 

Screenshot 5