Director Departament:
Conf.univ.dr. Pârvu Monica

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf.univ.dr.Andronie Ioana Cristina   
2. Conf. univ. dr. Pârvu Monica   
3. Lector dr. Băcescu Bogdan   
4. student Măcinic Mihai 
5. student Dinculescu Cristina Gabriela        

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf.univ.dr. Pârvu Monica
2. Conf. univ. dr. Simion Violeta Elena
3. Lector dr. Petruț Tănase