Manifestari stiintifice

 

 

 
Simpozion Invitatie 2017 download
Simpozion Invitatie 2016 download
Simpozion Invitatie 2015 download
Simpozion Invitatie 2014 download
   

Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii

Plan strategic de cercetare 2014 - 2020  download

Planul anual de cercetare al facultăţii

Plan de cercetare anul 2017

Plan de cercetare anul 2016

Plan de cercetare anul 2015

download

Plan de cercetare anul 2014 download             
Plan de cercetare anul 2013 download
   

Rapoartele de evaluare a cercetării ştiinţifice în cadrul facultăţii

Raport cercetare 2017

Raport cercetare anul 2016

Raport cercetare anul 2015

Raport anual 2014 download 
Raport anual 2013 download
   

Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică în derulare

Contracte de cercetare FMV 2012-2017

 

Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi

Articole ISI cadre didactice 2012-2016 download

Cărţi, studii,tratate apărute la edituri din ţară şi din străinătate, recunoscute CNCSIS

Carti publicate in editura Fundatia Romania de Maine download
Lista carti editate 2012-2017 download

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

Lucrari citate download
Lista articole cadre didactice 2012-2016 download
Lista citari cadre didactice download

Analele Spiru Haret - seria Medicina Veterinara

   
Link anale USH link