Tipărire

Misiunea facultatii

Raport indicatori de performanta 2018

Rport anual Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din Facultate 2017-2018

Raport evaluarea cadrelor didactice de catre studenti, semestrul I 2018 - 2019